Runsten L2017:6783 i Fresta
Foto av Runsten L2017:6783 i Fresta
Foto av Runsten L2017:6783 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Guðlaug lét hôggva stein eptir ... bónda sinn. §B ... ok Fasti, þeir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 1x0,75 m. Runhöjd ca 6,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlög lät hugga ... sin man." Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 7 m Ö 20cg S om nr 1:6 i södra kyrkväggen."
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:6783
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:7
Sveriges runinskrifter:
Plats: Fresta kyrka
Placering: I södra väggen och till höger om kyrkporten.
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6783