Runsten U252, L2017:7070 i Fresta
Foto av Runsten U252, L2017:7070 i Fresta
Foto av Runsten U252, L2017:7070 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Brynjulfr ok Ulfr ok ... ... stein eptir Guðlaug, móður sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,80x1,55 m. Runhöjd ca 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brynjulv och Ulv och ... stenen efter Gudlög, sin moder." Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 6 m Ö 20cg S om nr 1:5 i södra kyrkväggen."
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:7070
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:6
Sveriges runinskrifter: U252, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: I södra väggen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A) [attr. svagt grundad, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7070