Runsten L2017:1167 i Ed ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:1167 i Ed
Foto av Runsten L2017:1167 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skagi/Skeggi l√©t reisa √ĺenna stein at f√ī√įur sinn Stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, nu ikullfallen.Stenens m√•tt √§r 1,0 m h√∂g, 0,45 m bred och 0,2 m tjock. Ligger nu ned vid fundamentet i NV-S√Ė, med ristningen upp√•t. Runh√∂jd ca 7 cm. Ristningsdjup 0,3cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Skage (el. Sk√§gge) l√§t resa denna sten efter sin fader Sten." Upptagen ur jorden 1865. Flyttad 1902. Uppm√•lad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttande moränhöjd. Parkmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m S 10cg V om nr 67:1 är 67:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.494053
Longitud: 17.88871
Lämnings-ID: L2017:1167
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 67:2
Sveriges runinskrifter: U119 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Ąlvsunda
Placering: Antuna park.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6b12fbc4-d1a7-44e6-b4ea-e6752169cbce