Runsten U119, L2017:1167 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skagi/Skeggi lét reisa þenna stein at fôður sinn Stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, nu ikullfallen.Stenens mått är 1,0 m hög, 0,45 m bred och 0,2 m tjock. Ligger nu ned vid fundamentet i NV-SÖ, med ristningen uppåt. Runhöjd ca 7 cm. Ristningsdjup 0,3cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Skage (el. Skägge) lät resa denna sten efter sin fader Sten." Upptagen ur jorden 1865. Flyttad 1902. Uppmålad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttande moränhöjd. Parkmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m S 10cg V om nr 67:1 är 67:2."
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.494053
Longitud: 17.88871
Lämnings-ID: L2017:1167
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 67:2
Sveriges runinskrifter: U119, (Upplands runinskrifter)
Plats: Älvsunda
Placering: Antuna park.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1167