Runsten L2017:119 i Ed ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:119 i Ed
Foto av Runsten L2017:119 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ragnfastr l√©t reisa stein ok br√ļ gera eptir Heming, f√ī√įur sinn. Hann var sonr Ragnhildar. En Ňípir risti r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, 1,6 m h√∂g, 1,5 m bred V 30cg N-√Ė 20cg S) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter √•t SSV. Runh√∂jden 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast l√§t resa stenen och g√∂ra bron efter H√§ming, sin fader. Han var Ragnhilds son. Och √Ėpir ristade runorna." Uppm√•lad 1986. Unders√∂kning i anslutning till runstenen (som omn√§mner en bro) p√•visade inga rester efter √§ldre bro- eller v√§gstr√§ckning invid runstenen eller den intilliggande √•kern (Rapport dnr 2530/90)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§nsl√§nt invid bergsh√∂jd i √Ė"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m √Ė om banvaktsstuga och 5 m N√Ė om v√§g. (Gamla landsv√§gen) samt 13 m V om kraftledning"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.50424
Longitud: 17.891909
Lämnings-ID: L2017:119
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 60:1
Sveriges runinskrifter: U118 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Ąlvsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/db3ee07e-9ece-460f-90c7-eccebe092326