Runsten L2017:800 i Ed ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:800 i Ed
Foto av Runsten L2017:800 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorfastr ok Ingilaug l√©tu reisa stein eptir Geirbj√īrn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Gravf√§lt, ca 100x100 m, best√•ende av ca 45 fornl√§mningar. Dessautg√∂res av ca 10 h√∂gar eller h√∂gliknande stens√§ttningar, och ca35 stens√§ttningar. H√∂garna och de h√∂gliknande stens√§ttningarna √§ri allm√§nhet 6-10 m diam och 0,5-1,0 m h. En h√∂g i gravf√§ltets Ndel √§r 13 m diam och 1,2 m h. N√•gon har mindre schaktskador samtden st√∂rsta avplanad topp. Stens√§ttningarna √§r 4-7 m, n√•gonintill 8 m diam och 0,2-0,4 m h. √Ėvertorvade samt n√•gra med0,2-0,4 m h. √Ėvertorvade, samt n√•gra med enstaka stenar synliga itorven, och en med ett 1 m st block. N√•grahar mittgrop, 1-2 mdiam och ca 0,2 m dj. Ett tiotal √§rschaktskadade i st√∂rre ellermindre utstr√§ckning, varav en endast h√§lften √•terst√•r. Sannolikthar gravf√§ltet ytterligare utbrett sig √•t VNV, d√§r park nu √§ranlagd. Enl 1:a g√•ngsinv har ytterligare tv√• gravar legatomedelbart S om nuvarande begr√§nsning och borttagits i sambandmed parkanl√§ggning. Gravf√§ltet delvis gr√§smatta, fr√§mst i NVdelen, samt bevuxet med l√∂v- och barrtr√§d i S√Ė delen. 62 b)(Inom gravf√§ltet √§r √§ Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV om S√Ė sluttande mor√§nmark. Tomtmark och park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"62 b:1) 30 m √ĖN√Ė om mang√•rdsbyggnad 62b:2) 15 m N√Ė mang√•rdsbyggnad"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.502695
Longitud: 17.899991
Lämnings-ID: L2017:800
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 62:2
Sveriges runinskrifter: U117 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Ąlvsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (A) [√Öhl√©n 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a609676a-7785-4f41-9872-7ee9be88da9d