Runsten L2017:80 i Ed ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:80 i Ed
Foto av Runsten L2017:80 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, inmurad liggande i k√§llaren. √Ąr ca 1,2 m l, 0,6 m hoch av oklar tjocklek. Runh√∂jd ca 9 cm. Ristningsdjup ca 0,3 cm.2) Runstensfragment, ca 0,3x0,3 m st och 0,2 m tj. St√•r t√§ml l√∂stuppst√§llt i gr√§smattan med ristningsytan √•t V. Runslinga med h√∂jdca 7 cm och ristningsdjup 0,3 cm. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) I k√§llaren till corps-de-logiet, inmurad i v√§ggen i k√§llarens Vsida, nere vid golvet och 1,8 m N om S kortv√§ggen. 2) 6,5 m S omcorps de logiets S√Ė h√∂rn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.493986
Longitud: 17.881777
Lämnings-ID: L2017:80
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 75:2
Sveriges runinskrifter: U110 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bisslinge
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/79db5c4e-cbc7-4448-8df6-79f6c4f08a1b