Runsten U110, L2017:80 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, inmurad liggande i källaren. Är ca 1,2 m l, 0,6 m hoch av oklar tjocklek. Runhöjd ca 9 cm. Ristningsdjup ca 0,3 cm.2) Runstensfragment, ca 0,3x0,3 m st och 0,2 m tj. Står täml löstuppställt i gräsmattan med ristningsytan åt V. Runslinga med höjdca 7 cm och ristningsdjup 0,3 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) I källaren till corps-de-logiet, inmurad i väggen i källarens Vsida, nere vid golvet och 1,8 m N om S kortväggen. 2) 6,5 m S omcorps de logiets SÖ hörn"
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.493986
Longitud: 17.881777
Lämnings-ID: L2017:80
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 75:2
Sveriges runinskrifter: U110, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bisslinge
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:80