Runsten U108, L2017:552 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingi ok Ingigerðr/Ingigeirr ok -krþiR þau létu reisa stein eptir ..., fôður sinn. Guð hjalpi hans ônd ok sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, inmurad liggande i källaren. Är ca 1,2 m lång, 0,6 m hög och av oklar tjocklek. Runhöjd ca 9 cm. Ristningsdjup ca 0,3 cm. Enligt Upplands runinskrifter är detta en av delarna av U 108 som består av två delar som sitter inmurade på olika ställen i väggen. Delarna vilar omedelbart på källarens golv och bär upp taket och är därmed omöjlig att ta ut utan att riva källaren. Denna halva har en del av fotstycket avslaget. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Inge och Ingegärd och ... de läto resa stenen efter ..., sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I källaren till corps-de-logiet, inmurad i väggen i källarens Vsida, nere vid golvet och 1,8 m N om S kortväggen."
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.494092
Longitud: 17.881677
Lämnings-ID: L2017:552
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 75:1
Sveriges runinskrifter: U108, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bisslinge
Placering: I källarväggen under mangårdsbyggnaden.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:552