Runsten L2017:1168 i Ed ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:1168 i Ed
Foto av Runsten L2017:1168 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA Geirlakr(?) l√©t ... eptir Heming, son sinn, ok Erinmundr ¬ßB eptir Holmfr√≠√įi, konu s√≠na, ok eptir Unu/Unnu, d√≥ttur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h√∂g, 0,9 m bred (√Ė-V) och 0,5 m tjock. Ristningsytan √•t S. Runh√∂jd ca 6 cm. Ristningsdjup ca 0,2-0,4 cm. Enl 1:a g√•ngsinventeringen har runstenen flyttats fr√•n ladug√•rden till den kulle, 7 m diam och 1,2 m h√∂g, d√§r den nu st√•r. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerlak l√§t ... efter H√§ming, sin son, och √Ąrnmund efter Holmfrid, sin hustru, och efter Una (el. Unna), (sin) dotter." Uppm√•lad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttande moränhöjd. Parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om stig och 13 m NN√Ė om parkg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.494342
Longitud: 17.888853
Lämnings-ID: L2017:1168
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 67:1
Sveriges runinskrifter: U107 (Upplands runinskrifter)
Plats: Antuna
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bcfc7c64-2376-49cd-b982-8a4cbb48bd80