Runsten U107, L2017:1168 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Geirlakr(?) lét ... eptir Heming, son sinn, ok Erinmundr §B eptir Holmfríði, konu sína, ok eptir Unu/Unnu, dóttur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,5 m tjock. Ristningsytan åt S. Runhöjd ca 6 cm. Ristningsdjup ca 0,2-0,4 cm. Enl 1:a gångsinventeringen har runstenen flyttats från ladugården till den kulle, 7 m diam och 1,2 m hög, där den nu står. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerlak lät ... efter Häming, sin son, och Ärnmund efter Holmfrid, sin hustru, och efter Una (el. Unna), (sin) dotter." Uppmålad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttande moränhöjd. Parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om stig och 13 m NNÖ om parkgång."
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.494342
Longitud: 17.888853
Lämnings-ID: L2017:1168
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 67:1
Sveriges runinskrifter: U107, (Upplands runinskrifter)
Plats: Antuna
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1168