Runsten U106, L2017:658 i Ed
Foto av Runsten U106, L2017:658 i Ed
Foto av Runsten U106, L2017:658 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnarr ok Sveinn reistu stein at Tunnu/Tonnu, móður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1 m hög, 0,55 m bred och 0,35 m tjock. Drakslinga med runor. Runorna 6-7 cm höga, 0,5-0,8 cm breda och ca 0,5 cm djupa. Ristningen vänd åt V. Uppställningsplatsen är sekundär. T Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnar och Sven reste stenen efter Tona, (sin) moder." Påträffad 1926. Lagad (två mindre bitar saknas) 1969. Lagad (den mindre biten utan runor återfunnen och fastsatt) 1971. Uppmålad 1971. Skyltad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). N
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö om grindarna till prästgården och i V kanten av rundad gräsmatta"
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512667
Longitud: 17.8865
Lämnings-ID: L2017:658
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 57:1
Sveriges runinskrifter: U106, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:658