Runsten L2017:4643 i Hammarby ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Vilundastenarna
Foto av Runsten L2017:4643 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4643 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įlaug reisti eptir b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten. Gulgr√• granit, 1,6 m h√∂g, av 0,9 m bred och 0,5 m tjock. Ristningens h√∂jd 95 cm. Runh√∂jd 5-8 cm. Ristningen v√§l bevarad. Dnr 7845/72: Runstenen flyttad 0,5 m √•t N, rest p√• betryggande grund, rengjord och uppm√•lad. Ristningsytan orienterad mot √Ė. (Ej U-numrerad). Enligt Fornv√§nnen 1972 hittades stenen 1971 i sitt ursprungliga l√§ge vid exploateringen av omr√•det Vilunda-Smedby. Vid unders√∂kningen av fyndplatsen hittades runstenens skolstenar, sj√§lva grundstenarna. Dessa √•teranv√§ndes d√• runstenen √•ter restes 1972. Runstenen m√•ste tidigt fallit omkull och sjunkit ner i marken, d√• den inte uppt√§cktes av runforskarna p√• 1600-talet, vilka granskat runstenar i n√§rheten. Rot√§ndan √§r ovanligt v√§l tilltagen och m√§ter hela 1,2 m. Inga sp√•r efter den ursprungliga uppm√•lningen. Enligt Fornv√§nnen 1972 lyder inskriften:"Gudl√∂g reste efter sin man." Rest, rengjord och uppm√•lad 1972. Uppm√•lad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grönområde"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N om gångväg och 25 m V 10cg S om höghus SV hörn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.513153
Longitud: 17.905375
Lämnings-ID: L2017:4643
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 154:1
Sveriges runinskrifter: UFv1972;172
Plats: Lilla vilunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Vilundastenarna
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b4f8e0e2-c291-4576-973b-060b5fa2673c