Runsten UFv1959;188, L2016:53 i Hammarby
Foto av Runsten UFv1959;188, L2016:53 i Hammarby
Foto av Runsten UFv1959;188, L2016:53 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigsteinn ok Erinvé létu stein hôggva eptir Eileif, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit 1,2 m hög, 0,7 m bred, 0,45 m tjock. Inskriptionen vetter mot Ö 15cg S. Runhöjden är ca 7 cm. (Ej U-numrerad). Enligt Fornvännen 1959 hittades runstenen 1957 i en soptipp i Upplands Väsby av två skolpojkar. Man lyckades fastställa runstenens ursprungliga plats och den restes där 1958. Enligt Fornvännen 1959 saknar runstenen praktiskt taget rotända och ristningens nedersta del befinner sig endast 20 cm ovanför rotändans slut och stenen har ursprungligen ställts så gott som direkt på marken. Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften:"Sigsten och erin ... läto stenen hugga efter ail-..." Hittad 1957. Rest 1958. Uppmålad 1985. Skyltad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lasarettspark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V 15cg N om väg (N 15cg Ö-S 15cg V) och 28 m V om NV hörnet av skolhus."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.539753
Longitud: 17.916872
Lämnings-ID: L2016:53
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 187:1
Sveriges runinskrifter: UFv1959;188,
Plats: Hammarby
Placering: Vid Löwenströmska lasarettet.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:53