Runsten L2012:450 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:450 i Hammarby
Foto av Runsten L2012:450 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (U 278), 0,8x0,7x0,4 m st. Utg√∂r roten av en avslagen runsten. P√• den mot S v√§nda sidan √§r i toppen rester av en huggen slinga med n√•gra bevarade runor fr√•n inskriftens i b√∂rjan och slut - "aus(t)..." och "...(n) * fa√ĺ...", m√∂jligen att utl√§sa som mansnamnet √Ėsten och ett avslutande 'fader'. Bel√§get SSV om RA√Ą-nr Hammarby 93:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Randområde mellan impediment/gravfält och golfbana."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.539458
Longitud: 17.966718
Lämnings-ID: L2012:450
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 355
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8e50f035-2658-48a4-a25e-2800b23bc78c