Runsten L2012:450 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (U 278), 0,8x0,7x0,4 m st. Utgör roten av en avslagen runsten. På den mot S vända sidan är i toppen rester av en huggen slinga med några bevarade runor från inskriftens i början och slut - "aus(t)..." och "...(n) * faþ...", möjligen att utläsa som mansnamnet Östen och ett avslutande 'fader'. Beläget SSV om RAÄ-nr Hammarby 93:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Randområde mellan impediment/gravfält och golfbana."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.539458
Longitud: 17.966718
Lämnings-ID: L2012:450
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 355
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:450