Runristning U112, L2017:1138 i Ed
Foto av Runristning U112, L2017:1138 i Ed
Foto av Runristning U112, L2017:1138 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ragnvaldr lét rista rúnar eptir Fastvé, móður sína, Ónæms dóttir, dó í Eiði. Guð hjalpi ônd hennar. §B Rúnar rista lét Ragnvaldr. Var á Grikklandi, var liðs forungi. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar i jordfast block. Ca 5x3-4 m och 3 m h. 1) Ristningåt V, 1,9x0,9 (N-S). Runhöjden i runslingan är 0,08m. (RunornaRangvald rista. Han var i Grekland, han var krigarföljetshövding). 2) Ristning åt S, 1,9x1,1 m (lodrät). Runhöjden irunslingan är 0,08 m. (Rangvald lät rista runorna efter Fasdvi,sin moder, onäms dotter, hon dogi Ed. Gud hjälpe hennes ande).Runblocket ligger enl uppgift vid en forntida väg, som varitförbindelseled mellan bygderna kring Eds kyrka och bygderna S omEdsjön. Stigen kallas kyrkstigen. Se Raä n 157 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttning av moränhöjd. Barr- och lövskog"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill o omedelbart Ö om stig. Ca 25 m SV om Edsjön"
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.503203
Longitud: 17.867983
Lämnings-ID: L2017:1138
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 73:1
Sveriges runinskrifter: U112, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkstigen, ed
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material:
Runristare: Olev (A); Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1138