Hällristning U284, L2017:3596 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn risti rúnar þessar. Ketill(?) lét hôggva ok Manni/Máni. Þeir létu hôggva eptir Gunna, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll, av grå granit. Runorna är 6-7 cm höga, ca 2 mm djupa. Inskriptionen vetter mot NNÖ. Enligt Upplands runinskrifterär ristningen 1,99 m hög och 1,34 m bred. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sven ristade dessa runor. Kättil lät hugga och Manne (Måne). De läto hugga efter Gunne, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N foten av mindre berghäll i N-sluttning"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.556425
Longitud: 17.937771
Lämnings-ID: L2017:3596
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 67:1
Sveriges runinskrifter: U284, (Upplands runinskrifter)
Plats: Torsåker
Placering:
Föremål: Berghäll
Material: Granit
Runristare: Sven 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3596