Hällristning U266, L2017:6114 i Fresta
Foto av Hällristning U266, L2017:6114 i Fresta
Foto av Hällristning U266, L2017:6114 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigsteinn ok Vésteinn létu reisa stein þenna eptir Ingvar(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll. Den upptar en yta av 1,65x1,20 m. Runhöjdca 7 cm. Ristningen är huggen i en brant klipphäll och är riktad mot VSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigsten och Visten läto resa denna sten efter Ingvar(?), sin fader." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttande bergshöjd. Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö 30cg S om landsväg"
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.523288
Longitud: 17.967692
Lämnings-ID: L2017:6114
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 44:1
Sveriges runinskrifter: U266, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6114