Hällristning U265, L2017:6323 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Erinvé lét rista helli eptir Eileif, son sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, upptagande en yta av ca 1,50x1 m. Runhöjdca 7 cm. Runristningen är belägen på en brant bergsluttning och exponerad mot N, där en sentida, nu något igenväxande traktorväg löper. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ärenvi lät rista hällen efter Elev, sin gode son." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sluttnade, berghäll. Övervägande barrskog"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 55m ÖSÖ ladas Ö gavel"
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.51837
Longitud: 17.97617
Lämnings-ID: L2017:6323
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 55:1
Sveriges runinskrifter: U265, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6323