Runsten L2016:1151 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1151 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:1151 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"sik ok Holmfastr létu reisa stein eptir Vígbjôrn ok Ulf ok Bjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ungefärlig ursprunglig plats för runsten Håtuna 37:1 (U 662) bör av tidigare äldre uppgifter relaterade i Upplands runinskrifter ha stått "vid vägen uti en bäck utmed en källa" i närheten av 114:1. Läget ej identifierat 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd och dess slutting. Hagmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614816
Longitud: 17.657486
Lämnings-ID: L2016:1151
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 114:2
Sveriges runinskrifter: U662 (Upplands runinskrifter)
Plats: Signildsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/438c602b-b9f3-4275-9fa3-5cfa02cc12ed