Runsten U662, L2016:1151 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"sik ok Holmfastr létu reisa stein eptir Vígbjôrn ok Ulf ok Bjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ungefärlig ursprunglig plats för runsten Håtuna 37:1 (U 662) bör av tidigare äldre uppgifter relaterade i Upplands runinskrifter ha stått "vid vägen uti en bäck utmed en källa" i närheten av 114:1. Läget ej identifierat 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd och dess slutting. Hagmark"
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614816
Longitud: 17.657486
Lämnings-ID: L2016:1151
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 114:2
Sveriges runinskrifter: U662, (Upplands runinskrifter)
Plats: Signildsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1151