Runsten L2016:2005 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:2005 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:2005 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirvé ok Gulla reistu stein þenna eptir Ônund, fôður sinn. Er var austr dauðr með Ingvari. Guð hjalpi ônd Ônundar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,85 m hög, 0,9 m bred (N20gV-20gÖ) och 0,5 m tjock. Runhöjd 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gervi och Gulla reste denna sten efter Anund, sin fader. Han blev död österut med Ingvar. Gud hjälpe Anunds ande." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön, avsatser och slänter av berghöjd (gnejs) med kraftiga moränavlagringar i dalgång (VNV-ÖSÖ). Skogsmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö kanten av gravfältet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619853
Longitud: 17.605998
Lämnings-ID: L2016:2005
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 67:2
Sveriges runinskrifter: U661 (Upplands runinskrifter)
Plats: Råby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit med vita inslag
Runristare: Alrik (A); Äskil 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cc1a8e37-5a57-4ec6-a4b2-1fc81a585144