Runsten U657, L2016:1697 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"houtian ok Ôzurr þeir létu reisa merki þessi at Ulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, ca 1,53 m hög, ca 0,9 m bred (N 34cg Ö-S 34cgV), 0,4 m tjock. Runslinga utmed kanterna, i form av ormdrake. Runhöjd 9 cm . Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"houtian och assur de läto resa dessa märken efter Ulv, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av moränrygg (NNV-SSÖ). Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 11 m N 10cg V om hushörn (NÖ) av huvudbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630364
Longitud: 17.538317
Lämnings-ID: L2016:1697
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 91:1
Sveriges runinskrifter: U657, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kålsta
Placering: Vid Nyborg, Håtuna sn.
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1697