Runsten U655, L2016:1534 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...geirr lét gera merki þessi ok Sigfúss at ... bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m hög, 1,5 m bred vid basen, 0,8 m bred i övredelen. Den breda delen har riktningen V 24CG N-Ö 24cg S. 0,32 m tjock och 1,85 m hög. Stenen lutar mågot åt SV in mot stenmuren. På framsidan runslinga i form av drake. Runhöjd 0,0,5-0,08 m. Runstenen står i N kyrkogårdsmuren NÖ om kyrkan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...-ger lät göra dessa märken, och Sigfus, efter ... sin broder." Uppmålad 1988. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SSV om vägkant där denna övergår i parkeringsplats, 35 m VNVom NÖ kyrkogårdshörnet och 14 m NÖ om kyrkans NÖ hörn"
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623239
Longitud: 17.609874
Lämnings-ID: L2016:1534
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 10:1
Sveriges runinskrifter: U655, (Upplands runinskrifter)
Plats: Håtuna kyrka
Placering: I norra kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1534