Runsten U624, L2017:3111 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Bjôrn ok Ígulfastr létu reisa stein eptir Ígul, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, gnejs, 2,4 m hög, 1,4 m bred (NV-SÖ) och intill 0,5 m tjock. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Runstenen lutar svagt mot SV. Den har postament av 0,3-0,8 m stora stenar. Försedd med upplysningsskylt. Borde imålas. Vid besöket 1979 närmast omöjlig att nå på grund av omgivande taggbuskar (slån) och brännässlor. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sven och Björn och Igulfast läto resa stenen efter Igul, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Står på bergryggens krön i gravfältets S spets."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.527145
Longitud: 17.578474
Lämnings-ID: L2017:3111
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 64:2
Sveriges runinskrifter: U624, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullvi (toresta)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Ärnfast (A); Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3111