Runsten L2017:3449 i Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3449 i Bro
Foto av Runsten L2017:3449 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gyr√≠√įr ok Sigvi√įr ok Sigfastr reistu stein eptir V√©fast, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, ca 1,4 m h√∂g, 1,3 m bred (√Ė-V), 0,5 m tjock. Inskriften v√§nd mot S. Runh√∂jd: 7-8 cm. Oskadad. F√∂rsedd med upplysningsskylt (La). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gyrid och Sigvid och Sigfast reste stenen efter Vifast, sin fader." Uppm√•lad 1972."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan morän/lermark i odlad dal. M-mark. Åkerkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 23 m √ĖN√Ė dikesh√∂rn, ca 4 m N om banken av gamla enk√∂pingsv√§gen, (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.523949
Longitud: 17.596738
Lämnings-ID: L2017:3449
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 58:1
Sveriges runinskrifter: U623 (Upplands runinskrifter)
Plats: Jursta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/655076ee-16c7-47d7-93b0-8ec71b3f7ae6