Runsten U623, L2017:3449 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gyríðr ok Sigviðr ok Sigfastr reistu stein eptir Véfast, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, ca 1,4 m hög, 1,3 m bred (Ö-V), 0,5 m tjock. Inskriften vänd mot S. Runhöjd: 7-8 cm. Oskadad. Försedd med upplysningsskylt (La). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gyrid och Sigvid och Sigfast reste stenen efter Vifast, sin fader." Uppmålad 1972."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan morän/lermark i odlad dal. M-mark. Åkerkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 23 m ÖNÖ dikeshörn, ca 4 m N om banken av gamla enköpingsvägen, (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.523949
Longitud: 17.596738
Lämnings-ID: L2017:3449
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 58:1
Sveriges runinskrifter: U623, (Upplands runinskrifter)
Plats: Jursta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3449