Runsten U622, L2017:522 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnhildr ... eptir son sinn Horsefni(?) ok Hvíthôfða. Guð hjalp(?) uil. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd granit, 1,6 m hög, 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) 0,4 m tjock. Runhöjd 7-8 cm. Inskriften på den mot NV vända sidan ifylld med röd färg. Försedd med upplysningsskylt. Flyttad år 1913 till nuvarande plats. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnhild ... efter sin son Horsämne (?) och Vithövde, Gud hjälp (?) ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av plan moränplatå. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SSÖ om prästgårdens huvudbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512562
Longitud: 17.641149
Lämnings-ID: L2017:522
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 159:1
Sveriges runinskrifter: U622, (Upplands runinskrifter)
Plats: Härnevi
Placering: På prästgårdens gårdsplan.
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:522