Runsten L2017:3108 i Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3108 i Bro
Foto av Runsten L2017:3108 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ābj√īrn ok Sigbj√īrn/S√¶bj√īrn ok Gunnhildr l√©tu reisa √ĺenna stein eptir f√ī√įur sinn ok hon(?)/enn eptir b√≥nda sinn √Ēzur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av svartkornig granit (?), 0,95 m h√∂g, 0,97 m bred (√Ė-V) och 0,4 m tjock. Inskriften v√§nd mot N. Runh√∂jd 9-10 cm. Runstenen flyttad 3 m √•t S (dnr 7644/70). En del av runstenen b√∂r, enligt vad man sagt Folke S√∂lscher, Sk√§llsta, finnas i bron nr 19, eller enligt ... anv√§nd som spish√§ll, t√§ckt med tegel och murbruk. Enligt anteckning, G√∂sta Magnusson, L√§nsstyrelsen i Stockholms l√§n, meddelat 1979-10-05, har han vid kontakt med herr S√∂lscher och dennas sagesman, en skomakare, var det ej denna runsten utan en annan h√§ll man menat! Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"√Öbj√∂rn och Sigbj√∂rn och Gunnhild l√§to resa denna sten efter sin fader och hon efter sin man Assur." Uppm√•lad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande moränmark med berg delvis i dagen, S om delvis odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m SS√Ė om landsv√§g, √ĖN√Ė-VSV och 28 m √Ė om nedfarten samt 17 m NN√Ė om stuga."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515783
Longitud: 17.632147
Lämnings-ID: L2017:3108
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 20:1
Sveriges runinskrifter: U621 (Upplands runinskrifter)
Plats: Härnevi
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blå granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/71c9f946-1117-461a-a871-928356baa678