Runsten U617, L2017:3124 i Bro
Foto av
Foto av
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ginnlaug, Holmgeirs dóttir, systir Sigrøðar ok þeira Gauts/Gauss, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir Ôzur, bónda sinn, son Hákonar jarls. Sá var víkinga vôrðr með Geiti(?). Guð hjalpi hans nú ônd ok sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 617), svartkorning granit(?), 1,5 m h, 1,6 m br (N-S), 0,23 m tj. Inskriften på den mot Ö vända sidan. Runhöjd 7-8 cm. Väl bevarad. V kanten av odlad dal. Åkerimpediment. Hagmark. Stenen lutar svagt mot Ö. Försedd med två upplysningsskyltar. Enligt uppsysningsskylten är stenen rest vid den bro, som givit namn åt både socken och kommun. (Ej nuvarande plats). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ." Uppmålad 1972. Skyltad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö kant av äldre väg, som går i terrasskant (N-S) med berg i dagen mellan två åkrar, den lägre i Ö, åt vilket håll åkern sluttar svagt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 9 m VNV om den rätade landsvägen NNÖ-SSV stationen-kyrkan, ca 24 m N om dikeshörn vid vägen. 6 m Ö om åkerkant, 20 m N om trubbigt åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.511117
Longitud: 17.629742
Lämnings-ID: L2017:3124
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 78:1
Sveriges runinskrifter: U617, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bro kyrka
Placering: 200 m N om Bro kyrka.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3124