Runsten U614, L2014:6420 i Västra Ryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skúli ok Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn Húsbjôrn/Ásbjôrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á Gotlandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, undersökt och borttagen, ljusgrå granit, ca 1,45 m h, 1 m br (NÖ-SV) och ca 0,30 m tj. Runhöjden är 5-7,5 cm. Inskrift på stenens mot SÖ vända sida. Inskriften imålad med rödfärg. Inskriptionen lyder: "Skule och Folke låta resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute, då de togo gäld på Gotland"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574425
Longitud: 17.766801
Lämnings-ID: L2014:6420
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 65:1
Sveriges runinskrifter: U614, (Upplands runinskrifter)
Plats: Torsätra
Placering: SHM
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6420