Runsten U613, L2014:5849 i Västra Ryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Una/Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn Eystein, sem dó í hvítaváðum. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, undersökt och borttagen, ljusgrå granit, ca 1,6 m h, ca 1 m br och ca 0,25 m tj. Runhöjden är 5-8 cm. Inskrift på stenens mot Ö vända sida. Inskrift imålad med röd färg. Inskriptionen lyder: "Unna lät resa denna sten efter sin son Östen, som dog i dopkläder. Gud hjälpe hans själ"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574221
Longitud: 17.767116
Lämnings-ID: L2014:5849
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 64:1
Sveriges runinskrifter: U613, (Upplands runinskrifter)
Plats: Torsätra
Placering: SHM
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5849