Runsten U612, L2014:5964 i Västra Ryd
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit som på vissa ställen övergår till mer rödaktigfärg, 1,8 m h. och 1,28 m b (V 46cg S-Ö 36cg N). Stenens tjluppgår till 0,45-0,7 m. På stenens åt S 48cg Ö vända sida finnsett med röd färg ifyllt kors vilket mäter 0,43 m h och 0,42 m b.Slingor med text saknas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning SÖ. Hagmark, lövträdsbevuxen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 7 m SV om brukningsväg. Ca 37 m N om körväg"
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.522008
Longitud: 17.760606
Lämnings-ID: L2014:5964
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 19:1
Sveriges runinskrifter: U612, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble, granhammar
Placering: 35 m N om vägen Lerberga-Granhammar.
Föremål: Ristad sten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5964