Runsten U611, L2014:5343 i Västra Ryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Steinfríðr létu reisa stein eptir Gísla. Hann úti fell í liði Freygeirs(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ljusgrå granit, ca 165 m h, 0,7 m br vid basen (N-S)och 0,4-0,55 m tj. Inskriften finns på den Ö sidan, runhöjdenuppgår till 8-9 cm. Inskriften är ifylld med röd färg. Stenen ärnågot skadad i kanterna och runslingans yttre bård är tillstörsta delen obefintlig. Korset i stenens mitt är ca 0,7 m h och0,4 m b och förenar sig nedtill med runslingorna. Stenen harbeteckningen U 611. 4 m V om runstenen är 2) Terrass, ca 15 m, 2med stenskoning. Lämningar av torpet Mjölnarstugan. Tid. ant:r 1)Ranns e ant:r.Bd I. 1960, s. 55. 2) Delvis inlagda på ek. kartan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Ouppodlat område mellan hus och åker). Moränsluttning mot SÖ.Hagmark, lövträdsbevuxen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m V om åkerkant, vid en punkt ca 20 m S om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.522209
Longitud: 17.761483
Lämnings-ID: L2014:5343
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 20:1
Sveriges runinskrifter: U611, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble (granhammar)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5343