Runsten U608, L2014:5652 i Västra Ryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Ígulbjôrn, Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir Sigríðar ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,3 m h och 1,4 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2 m tj.Stenen, som är hopfogad av 3 st gragment, är avslagen upptill.Runhöjden är ca 11 cm. Beteckning U 608. Runslingorna och korseti mitten är ifyllda med röd färg. Stenen har lappats ihop medcement. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grässlätt mellan kyrkogård och väg"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m VSV om kyrkogårdsmur och ca 3 m Ö 15cg N om väg, gående iriktning SSÖ-NNV. Runstenen står ca 4,5 m S 5cg V om muren vidkyrkogårdens NÖ, avrundade hör"
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533702
Longitud: 17.766748
Lämnings-ID: L2014:5652
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 36:1
Sveriges runinskrifter: U608, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering: Vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5652