Runsten U604, L2015:7172 i Kungsängen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"huli lét stein hôggva ok þeir ... ... eptir Krók, bróður sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, ca 1,4 m h, ca 1,92 m br (N-S) och 0,15-0,2 mtj. Inskrift på den mot V vända sidan. Runhöjd: 6-8 cm. Stenensöverdel är avslagen och borta. Runstenen har ursprungligen ståttvid landsvägen. Den flyttades sedan till Stäkets trädgård. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungsängen socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande moränmark. Hagmark"
Vill du se flera runstenar i Kungsängen socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.469591
Longitud: 17.782935
Lämnings-ID: L2015:7172
Riksantikvarieämbetets ID: Kungsängen 82:1
Sveriges runinskrifter: U604, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stäket
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Kungsängen
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7172