Runsten L2017:3261 i Bro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, ca 1,8 m hög, 1,24 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,55 m tjock. Runhöjd 8-12 cm. Inskriften på den mot NNV vända sidan. Runstenen har flyttats. Tidigare uppställningsplats vid förstagångsinventeringen 1951 överförd till Bro 272:1, se detta nr. Enligt Upplands runiskrifter lyder inskriften: "Gunnar och Igul läto ... sin broder minnesmärke. Gud hjälpe hans ande och Guds moder ..." Flyttad 1974. Uppmålad 1976. Uppmålning påbättrad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark i N kanten av grönområde omgivet av radhus. Gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står nu rest 4,5 m S om gång- och cykelstråket (Ö-V) Myrstigen och 7 m Ö om uppfart."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515642
Longitud: 17.649888
Lämnings-ID: L2017:3261
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3261