Runsten L2017:3261 i Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3261 i Bro
Foto av Runsten L2017:3261 i Bro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, ca 1,8 m h√∂g, 1,24 m bred (√ĖN√Ė-VSV) och 0,55 m tjock. Runh√∂jd 8-12 cm. Inskriften p√• den mot NNV v√§nda sidan. Runstenen har flyttats. Tidigare uppst√§llningsplats vid f√∂rstag√•ngsinventeringen 1951 √∂verf√∂rd till Bro 272:1, se detta nr. Enligt Upplands runiskrifter lyder inskriften: "Gunnar och Igul l√§to ... sin broder minnesm√§rke. Gud hj√§lpe hans ande och Guds moder ..." Flyttad 1974. Uppm√•lad 1976. Uppm√•lning p√•b√§ttrad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark i N kanten av grönområde omgivet av radhus. Gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen st√•r nu rest 4,5 m S om g√•ng- och cykelstr√•ket (√Ė-V) Myrstigen och 7 m √Ė om uppfart."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515642
Longitud: 17.649888
Lämnings-ID: L2017:3261
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a5e2b5c3-6710-4b9c-87b2-bcc4419bcbfd