Runsten L2016:6967 i Låssa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd granit, ca 1,90 m h, ca 1,80 m br (NV-SÖ) ca 0,55m tj. Runhöjd: 9-10 cm. Inskriften på den mot NÖ vända sidan.Runstenen lutar mot SV ca 35cg. Inskriften ifylld med röd färg.NV nedre kanten lagad med cement. Stenen övre parti är skadat.Runslingan och överkanten av korset är borta. Skylt bortbruten.Ytan ställvis vittrad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Låssa socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkområde av hagmarkskaraktär med berg i dagen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m SV om landsvägen till Låssa kyrka. Ca 10 m S 45 cg Ö ominkörsväg till villa"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L2016:6967 i Låssa:
"Sveriges runinskrifter Uppland V 625."
Vill du se flera runstenar i Låssa socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.508057
Longitud: 17.568701
Lämnings-ID: L2016:6967
Riksantikvarieämbetets ID: Låssa 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Låssa
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6967