Runsten L2016:2032 i Håtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, ca 1,9 m h, 1,32 m br och 0,6-0,75 m tj (NV-SÖ). Avsmalnande uppåt. Enligt Upplands runinskrifter finns uppgifter att runstenen blivit söndersprängd i 9 delar mellan 1865 och 1875. Enligt Fornvännen 1954 återfanns 1953 många delar av den i många delar söndersprängda runstenen U 656. På stenens ursprungliga plats finns sönderkilade delar av rotändan fortfarande kvar. Ett triangelformigt toppstycke med ristning saknas fortfarande. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Rodälv lät göra dessa märken efter Agmund, sin son.". Återfunnen 1953. Lagad 1963."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande moränmark. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2,5 m VSV om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.628605
Longitud: 17.591685
Lämnings-ID: L2016:2032
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 139:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2032