Runsten L2016:1861 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1861 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:1861 i Håtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,6 m hög, 1,2 m bred, 0,2 m tjock. (N 20cgÖ-S 20cg V). Runhöjden ca 7 cm. Ristad på SÖ sidan. Runstenen har ursprungligen stått i närheten av raä nr 114 samt intill källa vid vägen mot Signhildsberg. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"sik och Holmfast läto resa stenen efter Vigbjörn och Ulv och Björn." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lövskogsbevuxen park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 60 m V 35cg S om NV flygelbyggnadens S hörn och ca 4 m NV om vägslut är runstenen. 23,5 m N 45cg V om inkörsvägen till Signhildsberg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623396
Longitud: 17.651738
Lämnings-ID: L2016:1861
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/254fe249-da23-4672-b31f-1d2652a6349f