Runsten L2016:1860 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1860 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:1860 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok ...bjôrn ... gera merki ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 0,70x0,50x0,28 (nyfunnet stycke av runstenen), rest på denna plats den 20 aug.1965. Runhöjd ca 9 cm. Ristad på Ö 15cg S sidan. Stenen är fastcementerad på stenblock. Enligt Runverket lyder inskriften:"* au- ...biur- ... ...era * ...erki * ...ia *" Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lövskogsbevuxen park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 8 m SV om nr 37:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.62334
Longitud: 17.651626
Lämnings-ID: L2016:1860
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 37:2
Sveriges runinskrifter: UATA3600/65
Plats: Signhildsberg
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Mörk granit med brunt ytskikt
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4220891b-9c3c-463a-bb38-1d528ead79bf