Runsten L2016:1454 i Håbo-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment, grå granit, 0,61 m hög, 0,29 m bred (N 25cg V-S25cg Ö) och ca 0,30 m tjock. Inskrift på den mot V 25cg S vända sidan. Runhöjden är ca 6,5 cm. Inskriften är ifylld med röd färg. Runstenen är fastcementerad på en i marken nedgrävd, ca 0,55x0,55 m stor sten med plan översida. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Gyrid läto resa denna sten efter ... sin broder ... sin fader. Dessa män voro fader och söner." Framtogs och restes 1947."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håbo-Tibble socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m Ö om SÖ kanten av bostadshus"
Vill du se flera runstenar i Håbo-Tibble socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588929
Longitud: 17.652065
Lämnings-ID: L2016:1454
Riksantikvarieämbetets ID: Håbo-Tibble 27:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håbo-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1454