Runsten L2016:1408 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1408 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:1408 i Håtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Tidigare förvaringsplats för 5 runstensfragment, påträffade i spisgrund till ett av de nu rivna husen på Övernibble bytomt 1927, året därpå flyttade till Håtuna kyrka. Se Håtuna 12:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629759
Longitud: 17.57051
Lämnings-ID: L2016:1408
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 87:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/132aeb1f-1339-47f7-875b-4367a479682c