Runsten L2016:1235 i Håbo-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,20 m hög, 1,20 m bred, (N 40cg Ö-S 40cg V) och ca 0,5 m tjock. Triangulär genomskärning. Runhöjd ca 7 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Rest i stenpackning av 0,1-0,7 m stora stenar. Runstenen står i Ö delen av med trästaket inhägnat område, ca 15x10 m. Skyltad (La i AB län och kulturn., Bro ka). Enligt Upplands runinskrifter har stenen stått på samma ställe så länge den varit känd, troligen är det det ursprungliga läget. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge och Fulluge de läto resa denna sten efter sin fader Arngisl. Gud hjälpe hans ande. Torfast ristade runorna." Se foto i inventeringsboken. Uppmålad 1972. Sprocka lagad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håbo-Tibble socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats på V sidan av dalgång. Skogsmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står ca 7 m N 40cg V om byväg i gravfältets SV del."
Vill du se flera runstenar i Håbo-Tibble socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600386
Longitud: 17.692516
Lämnings-ID: L2016:1235
Riksantikvarieämbetets ID: Håbo-Tibble 55:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håbo-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1235