Runsten L2016:1158 i Håtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 2,3 m hög, 1,15 m bred och 0,4 m tjock. (N40cg Ö-S 40cg V). Runslingan obetydligt skadad. Inskrift på den mot SÖ vända sidan. Runhöjd 5-7 cm. Runstenens bas är fastcementad i jordfast stenblock. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulvger och Halvdan de läto resa stenen efter Sigrev, sin fader. Gud hjälpe hans ande." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg (N-S). Skogsmark. Blandskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 70 m NNÖ om Ms nr 49 och ca 65 m NV om väg."
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623315
Longitud: 17.650664
Lämnings-ID: L2016:1158
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1158