Runsten L2016:1110 i Håbo-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, ca 2,60 m hög, ca 1,15 m bred (Ö 20cg S-V20cg N) vid basen, i toppen ca 0,6 m bred, ca 0,35 m tjock. Ristning på stenens mot N 20cg V vända släta sida. Ristningen svagt ifylld med röd färg. Runhöjden är 4,5-7,5 cm. Stenen är fastkilad av 0,2-0,9 m stora stenar. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fröbjörn lät resa denna stenefter Gunndjärv, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håbo-Tibble socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttningen av moränrygg (N-S). Skogsmark. Främst lövträd. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 8 m Ö om ängsgip."
Vill du se flera runstenar i Håbo-Tibble socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.584555
Longitud: 17.643135
Lämnings-ID: L2016:1110
Riksantikvarieämbetets ID: Håbo-Tibble 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håbo-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1110