Runristning UFv1973;191, L2017:591 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 27x17x7 cm. Runhöjd 8 cm. Funnet 5 m N om ingången till sakristian och 1,2 m under nuvarande markyta. Enligt Fornvännen 1973 lyder inskriften:" ... as ..." Nyfyndet har inte ingått i de som fragment bevarade runstenarna U 618 och U 619."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Bro kyrkas vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.50614
Longitud: 17.627217
Lämnings-ID: L2017:591
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 207:1
Sveriges runinskrifter: UFv1973;191,
Plats: Bro kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:591