Runristning L2017:2424 i Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2017:2424 i Bro
Foto av Runristning L2017:2424 i Bro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, av r√∂d sandsten, 15x17x6 cm. P√• ristningsytan sp√•r av ornamentik. M√•tten p√• fragmentet √§r 17x15x6 cm eller 24x15x6 cm, beroende p√• hur man m√§ter. Funnet i odlingsr√∂set 170 m S om Bro kyrka, ej S√Ė. Fragmentet f√∂rvaras nu i Bro kyrkas vapenhus. Enligt Runverket har ristningsytan sp√•r av ornamentik, men inga runor. Fragmentet har f√∂rmodligen inte h√∂rt samman med 4:1 (U 618) eller 4:2 (U 619) och inte heller 207:1. Uppm√•lad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenhög i åkerkant"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Odlingsr√∂set: Intill och S om √•ker (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.504413
Longitud: 17.626416
Lämnings-ID: L2017:2424
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 180:1
Sveriges runinskrifter: UATA2753/74
Plats: Bro kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/594ddfce-3197-41e0-b41d-405647424a60