Runristning UATA2753/74, L2017:2424 i Bro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, av röd sandsten, 15x17x6 cm. På ristningsytan spår av ornamentik. Måtten på fragmentet är 17x15x6 cm eller 24x15x6 cm, beroende på hur man mäter. Funnet i odlingsröset 170 m S om Bro kyrka, ej SÖ. Fragmentet förvaras nu i Bro kyrkas vapenhus. Enligt Runverket har ristningsytan spår av ornamentik, men inga runor. Fragmentet har förmodligen inte hört samman med 4:1 (U 618) eller 4:2 (U 619) och inte heller 207:1. Uppmålad 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenhög i åkerkant"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Odlingsröset: Intill och S om åker (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.504413
Longitud: 17.626416
Lämnings-ID: L2017:2424
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 180:1
Sveriges runinskrifter: UATA2753/74,
Plats: Bro kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2424