Runristning L2017:1255 i Bro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, från år 1632 eller 1652 (otydlig), 1,52 m h, 0,77 m broch 0,22 m tj. Röd sandsten. Runstenen stod vid rev.inv. 1979tillfälligt uppställd mot S kyrkogårdsmuren under takarbetepå Brokyrka, under vilket tak den vanligen står, i hörnet SV om mötetmellan långhus och vapenhus. Texten var vänd mot muren och kundeej ses men kännas. Årtalsuppgiften är lämnad av kyrkvaktmästarenAxel Karlsson. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan kyrkogård"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Se beskrivning"
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.505818
Longitud: 17.626686
Lämnings-ID: L2017:1255
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 208:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1255