Runsten Vg197, L1967:9695 i Dalum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,8 m hög, 1,55 m bred (största bredd) och 0,2 m tjock. Runslingans bredd är 12-14 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter är inskriften djupt och tydligt huggen och lyder:"Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. Den ene dog västerut, och den andre i öster." Uppmålad 1979 och 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalum socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SSÖ om koret."
Vill du se flera runstenar i Dalum socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.89955
Longitud: 13.478356
Lämnings-ID: L1967:9695
Riksantikvarieämbetets ID: Dalum 10:2
Sveriges runinskrifter: Vg197, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Dalums kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Dalum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:9695