Runsten Vg198, L1967:9694 i Dalum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Brúni reisti stein þenna eptir Áskel, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen gråröd granit, 1,7 m hög, 1,4 m bred vid basen avsmalnande uppåt, 0,2 m tjock. Runslingans bredd är 12 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen vid kyrkorestaureringen 1941. Inskriften lyder:"Brune reste denna sten efter Eskil, sin son." Uppmålad 1979 och 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalum socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SSÖ om koret."
Vill du se flera runstenar i Dalum socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.899584
Longitud: 13.478498
Lämnings-ID: L1967:9694
Riksantikvarieämbetets ID: Dalum 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg198, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Dalums kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Dalum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:9694