Runsten Vg174, L1967:9161 i Dalum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gamli(?)/Galmi(?) reisti stein þenna eptir Helga, son sinn, er druknaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalum socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant vid kanten av gammalt grustag."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 1,5 m 388 gon om åkerkant och 5 m 156 gon om markväg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Dalum socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.890662
Longitud: 13.464657
Lämnings-ID: L1967:9161
Riksantikvarieämbetets ID: Dalum 53:1
Sveriges runinskrifter: Vg174, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Nöre
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Dalum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:9161