Runsten L1967:8556 i Dalum
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, 1,6 m h, 0,9 m br (NÖ-SV), och 0,3 m dj. Runslingans höjd är 5-7 cm. Ristningen vetter åt SÖ. Stenen är rest i ett litet stenröse, 3 m i diam och 0,4 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalum socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö om boningshus ÖSÖ gavel."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1967:8556 i Dalum:
"Ristningen är huggen av missionär Oskar Stenström på 1960-talet."
Vill du se flera runstenar i Dalum socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.915475
Longitud: 13.457272
Lämnings-ID: L1967:8556
Riksantikvarieämbetets ID: Dalum 70:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Dalum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8556