Runsten Vg158, L1966:5975 i Fänneslunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kafli reisti stein þenna eptir Geira, þegn harða góðan, bróðurson bitu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit 1,85 m hög, 1,35 m bred (N-S) och 0,3 m tjock. Runslingan vid stenens hela utkant vetter mot V. Runstenens mittparti är försett med ett kors, 1,35 m hög och 0,95 m bred. Runorna är 10 cm höga, 0,5-1,0 cm breda och 0,2-0,5 cm tjocka. Stenen står enligt uppgift sedan 1948 vid uppfartsvägen till Fämeslunda säteri. Innan dess stod stenen ca 150 m Ö om manbyggnaden där en uthusbyggnad har uppförts. Stenen flyttades någon gång i mitten av 1700-talet av dåvarande ägaren till Fänneslunda Baron von Knorring från en plast på "västra sidan om och nära intill kyrkan" (Roth) till säteriets trädgårdsanläggning. Ännu tidigare låg stenen på gärdet kullfallen, ungefär ett stenkast från kyrkan i sydväst (Västergötlands runinskrifter). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Kavle reste denna sten efter Gere, en mycket god tägn, brorson bitu (gen.)." Uppmålad 1979"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fänneslunda socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Fänneslunda socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.862627
Longitud: 13.150207
Lämnings-ID: L1966:5975
Riksantikvarieämbetets ID: Fänneslunda 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg158, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Fänneslunda kyrka
Placering: Vid Fänneslunda.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Fänneslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:5975