Runsten Vg172, L1966:1905 i Blidsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Starri/Stari reisti ... fôður/bróður sinn. En ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten gnejs 1,2 m hög, 0,8 m bred (NNO- SSV) och 0,4 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift åt den mot NV vettande tämligen släta sidan. I samband med anläggandet av en busshållplats och utbyggnad av riksväg 46, flyttades runstenen ca 10 m SSÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenen tresidig med den bredaste sidan runristad och ristningen lyder:"Starre (Stari) reste ..., sin fader (eller broder). Och ..." Uppmålad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ sluttning av moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m 146 gon om väg, samt 15 m 328 gon om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.933913
Longitud: 13.500351
Lämnings-ID: L1966:1905
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg172, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Storegården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1905